Hlavní stránka Bezpečnostní rám

Praktický výklad k ochranným konstrukcím pro historické sportovní vozy.

Pro HA platí základní rozdělení na :

 1. konstrukce vyrobené dle Přílohy J, nebo K :

  • vyrobena je majitelem vozu, nebo jiným výrobcem
  • nemá homologaci FIA nebo certifikát ASN
  • může (nemusí) mít výrobcem vystavený výrobní certifikát o zhotovení konstrukce dle
   Přílohy J nebo K
  • tzv. „Schválení výrobci“ uvedení v NSŘ zaručují provedení konstrukce dle předpisů FIA (ohyby za studena, kvalita materiálu, svárů apod.) a vydávají výrobní certifikát ochranné konstrukce.
  • případné opravy konstrukce lze provádět svépomocí nebo u výrobce

  Nejčastější problémy:

  • konstrukce je přímo přivařena k výztužným deskám bez patek rámu (viz obrázek). Stejně jako u šroubovaného rámu, který je uchycen do karosérie prostřednictvím patek (rozměr není předepsán) na konci trubek, musí mít i vevařený rám trubky zakončené patkou a potom je přivařen k výztužným deskám (120cm2) karosérie. Pro HA je povoleno přišroubování, nebo přivaření ochr. konstrukce do karosérie a kombinace obou možností.
  • zadní vzpěry končí na rozpěrné trubce ( trubce pro bezpečnostní pásy) a ne na karosérii. Vždy musí zadní vzpěry být ukotveny do karosérie a teprve potom lze mezi ně přivařit příčnou vzpěru pro bezp. pásy. Stejně tak musí případné diagonální vzpěry končit na zadních vzpěrách a ne na rozpěrné trubce.
  • vyšší počet upevňovacích bodů ke karosérii než povoluje Příloha K pro vozy daného období do kterého je vůz zařazen. Zde je rozumné konzultovat s TK provedení konstrukce ještě před zahájením stavby.

   Spatne_patky

 2. konstrukce certifikovaná/homologovaná ASN:

  • vyrobena je firmou zabývající se výrobou ochranných konstrukcí.
  • návrh konstrukce může obsahovat homologaci úchytů sedaček.
  • certifikát není součástí homologačního listu FIA daného vozu.
  • certifikát nebo národní homologační list je vydán ASN.
  • každá konstrukce musí být označena výr. číslem a musí k ní být vydána autorizovaná kopie certifikátu nebo homologace ASN k danému výr. číslu konstrukce.
  • certifikát/homologace ASN se předkládá při technické přejímce na sport. podniku
  • na konstrukci nesmí být žádné změny proti certifikovanému/homologovanému provedení
  • případné opravy smí provádět pouze výrobce konstrukce

  Nejčastější problémy:

  • chybí certifikát
  • chybí výr. číslo na konstrukci.
  • konstrukce neodpovídá certifikátu provedením, nebo výr. číslem. I v tomto případě je nejlepším řešením konzultovat problémy s TK včas před sportovním podnikem a ne až na tech přejímce.

   ASN_cert

 3. konstrukce homologované FIA

  • vyrobena je výrobcem vozu nebo jím pověřenou firmou.
  • návrh konstrukce může obsahovat homologaci úchytů sedaček.
  • příslušný list konstrukce je součástí homologačního listu FIA daného vozu.
  • každá konstrukce musí být označena výr. číslem a musí k ní být vydán výrobní certifikát k danému výr. číslu konstrukce.
  • certifikát (s kopií homologace vozu) se předkládá při technické přejímce na sport. podniku.
  • na konstrukci nesmí být žádné změny proti homologovanému provedení.
  • případné opravy smí provádět pouze výrobce konstrukce.

  Nejčastější problémy:

  • stejné jako u konstrukcí certifikovaných ASN.

   FIA_cert

Nepřehlednost současného znění Přílohy K v předpisech pro ochranné konstrukce, nejlépe překonáte kontaktováním pověřeného TK na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Případné úlevy z předpisů FIA řeší Národní sportovní řády.

 


Copyright 2011-2022
Jakýkoliv návrh na zlepšení nebo rozšíření stránek, prosím posílejte na info@prohistoric.cz, Budeme rádi za Vaše názory!
Počet zobrazení článků : 395187