Začínáme s historickým sportovním automobilem:

Tento výklad, týkající se problematiky samotného rozhodnutí ke stavbě a použití historického sportovního automobilu (dále HSA), je pro zjednodušení zaměřen na cestovní vozy, které ve startovním poli obecně převládají a orientace ve spektru platných předpisů je u nich poměrně náročná.

Protože tento web je především technicky zaměřen, jsou sportovní předpisy, týkající se použití a zařazení vozu do hodnocených skupin a tříd, zmiňovány jen okrajově.

Závodní vozy (formulové, placky apod.) jsou většinou vyrobeny ve specifikaci odpovídající jejich použití a další následné technické úpravy jsou velmi omezeny, proto se jich tato rozvaha netýká.

 

1) Základní orientace v předpisech a dokumentech pro HSA:

Předpisy jsou řazeny tak, jak byste je měli postupně číst a vstřebávat.

Z dokumentů a předpisů vydávaných Ministerstvem dopravy a FAS-AČR, jsou vypuštěny všechny obecně platné, pro sportovní automobily (silniční předpisy a dokumenty, Průkazy sportovního vozidla apod.) a jsou zde zmiňovány jen předpisy a dokumenty související s HSA. Předpisy pro výrobu vozidel, přestavby, přihlašování a jejich otestování, provoz apod. najdete

Autoklub > Motosport > Automobily > Techničtí komisaři > "Metodika vzniku sport. automobilu" na www.autoklub.cz

 

 

Příloha „K“ - je základním předpisem, který vydává FIA v každoroční aktualizaci a který určuje zařazení vozu do tzv. „periody“ (období, ve kterém byl vůz ve své historii sportovně používán) a určení do skupiny, kam bude vůz dle rozsahu úprav zařazen (např. sériový, upravený vůz, nebo GT apod.).

Zároveň příloha povoluje, případně ohraničuje základní možnosti využití rozsahu úprav vozidel a odkazuje v textu na další předpisy, využitelné k úpravám vozů. Bezpečnostní předpisy, materiálové předpisy, předpisy o nahraditelnosti některých dílů, stejně jako konkrétní rozsah povolených úprav v některých periodách a další upřesnění týkající se konkrétních vozů jsou nadřazeny všem ostatním předpisům, které budou dále zmiňovány.

Konkrétní úpravy vozů a dílů, povolené Přílohou „K“ jsou proveditelné bez doložení historickým použitím úpravy, nebo dílu v periodě do které je vůz zařazen.

Příloha „K“ v češtině : www.autoklub.cz

Příloha „K“ anglicky : www.fia.com

 

Příloha „J“ - pokud Příloha „K“ povoluje u cestovních vozů využití předpisů této přílohy, je nutné vyhledat patřičnou dobovou (periodickou) Přílohu „J“ časově související se zařazením vozu do „periody“.

Úpravy které tak umožňuje dobová Příloha „J“ jsou povoleny, jen při doložení původního použití úpravy (nebo dílu) pro daný typ vozu a souvisejícího čísla homologačního listu a to v periodě, do které je vůz zařazen !!!

Doložením v periodě je navíc myšleno použití při sportovním podniku zapsaném tehdy ve „Sportovním kalendáři FIA“ (existují ale výjimky pro vozy používané v zámoří nebo pro vozy používané v zemích bývalého socialistického tábora).

Dobové Přílohy „J“: www.prohistoric.cz a www.fia.com

Sportovní kalendáře FIA : www.prohistoric.cz

Současná aktuální Příloha „J“ FIA není pro HSA použitelná, tedy pro ně neplatí, pokud v některém odstavci Přílohy „K“ není přímý odkaz na využití předpisů současné Přílohy „J“ (většinou jde o odkazy týkající se bezpečnostních prvků).

 

Homologační list FIA- je technickým popisem vozu vydaným FIA k danému vozidlu. Homologační listy jsou jako pracovní kopie dostupné na www.historicdb.fia.com, pro dokladování při sportovním podniku potřebujete ověřenou kopii homologačního listu, vydávanou za poplatek* prostřednictvím národních autoklubů.

*Vhodným výběrem některého z národních autoklubů (ASN) můžete získat ověřený homologační list za poloviční, až třetinovou cenu než u FAS-AČR.

Homologační list je zásadním dokumentem pro identifikaci vozidla a jsou v něm zahrnuty fotografie a základní rozměry/hmotnosti dílů a případné další homologované díly využitelné nad rámec úprav povolených (dobovou) Přílohou „J“.

Orientace v homologačním listu a zároveň souběh s průběžnými změnami předpisů znění dobové (periodické) Přílohy J, je u některých vozů velkým problémem vzhledem k mnoha možným variantám rozšíření homologačních listů, ale v zásadně platí, že lze využít jen ta rozšíření homologačního listu, která jsou datovaná v průběhu periody do které je vůz zařazen.

Seznam vydaných homologací FIA: www.prohistoric.cz

Objednání homologačních listů na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Oficiální databázi FIA, obsahující homologační listy a Sportovní předpisy (např. Přílohy J od roku 1958 ) je možné nalézt na http://historicdb.fia.com

 

Národní technické předpisy - mohou prostřednictvím národních sportovních řádů uvolnit, nebo zpřísnit technické předpisy požadované Přílohou „K“ FIA zejména v oblasti bezpečnostních prvků, pozměnit platnost technických předpisů FIA, nebo povolit změny materiálů a dílů z homologačních listů pro jednotlivé typy vozů apod.

Národní technické předpisy pro HSA: www.autoklub.cz

 

Upozornění: Vozy upravené podle národních předpisů, například MSA (V.Británie), nebo RACB (Belgie) a dalších zemí jsou velmi odlišné od vozů upravených podle předpisů FIA a nelze je proto používat v našem mistrovství HA, ani operovat jejich úpravami při testování, nebo kontrolách vozů technickými a testovacími komisaři FAS-AČR.

 

Sportovní předpisy šampionátů FIA - mohou upravit předpisy Přílohy K, ale většinou pouze zpřísňují bezpečnostní prvky vyžadované pro účast v dané disciplíně pro HSA (rallye, kopce, okruhy, pohárové závody apod.).

Předpisy šampionátů FIA pro HSA: www.fia.com

 

HTP (Historic Technical Passport) - identifikační technický průkaz HSA, dnes již 27ti stránkový dokument vydávaný FIA za poplatek od 300,- do 600,- Euro a vždy s platností na deset let. Prodloužení doby platnosti je opět možné vždy za cca poloviční poplatek. HTP je vyžadován pro účast v šampionátech FIA a na většině volných mezinárodních podniků a automaticky platí v národním mistrovství, pokud je vypsáno podle předpisů Přílohy K-FIA.

HTP s prošlou platností lze používat v národním mistrovství ČR, jako náhradu TPHV (stav 2018).

Součástí HTP mohou být i přílohy zvané „Variant“ umožňující použití dalších úprav nebo dílů, které nejsou zobrazeny, nebo popsány v HTP vozidla. Například vstřikování paliva místo karburátorů, nebo jiné odstupňování převodů a podobně, ale obecně jen rozdíly, které nevyžadují změnu údajů na první straně HTP.

 

TPHV (Technický Průkaz Historického Vozidla) - identifikační technický průkaz vydávaný národním autoklubem za poplatek uvedený v NSŘ a s neomezenou platností (stav 2018). Je vyžadován pro účast v národních mistrovstvích ČR.

Obdobné technické průkazy historického sportovního vozidla vystavené jiným národním autoklubem, nejsou platné v mistrovstvích ČR, pokud není sportovními předpisy stanoveno jinak.

 

Národní Sportovní Řády : www.autoklub.cz

Žádost o vystavení HTP/TPHV přijímá schválený technický komisař FAS-AČR uvedený v kapitole „E“ Národních sportovních řádů na www.autoklub.cz

 

Závěr :

Historický sportovní automobil tedy musí odpovídat předpisům aktuální Přílohy „K“ *, dále dobové Příloze „J“, dobové technické specifikaci, příslušnému homologačnímu listu a případně navíc požadavkům předpisů národního autoklubu nebo předpisům pro jednotlivé šampionáty FIA. Pro použití v šampionátech FIA a mezinárodních podnicích musí mít vystaven HTP, pro použití v národních mistrovstvích ČR stačí vystavení TPHV.

* pokud není národním předpisem pozastavena, případně časově posunuta její platnost

 

2) Rozvaha, jaký vůz použít a jak vůz zařadit:

Pokud Vaše srdce bije pro nějakou značku a typ vozu, nebo již máte vůz doma v dílně, užívejte si historický motoristický sport bez ohledu na to jestli Vaše auto je konkurenceschopné a vyhrávající.

Pokud Vaše sportovní srdce (a kapsa) touží bojovat a vyhrávat, změňte nebo vybírejte vůz s ohledem na objemové skupiny a třídy vypsané v šampionátu, kterého se chcete účastnit, a vždy s ohledem na možnosti úprav vozu, dosažitelnost dílů a konkurenci ostatních vozů.

 

Zařazení do periody - některé vozy mohou mít pro jeden typ vozu vydán větší počet homologačních listů, které pokrývají několik periodických období dle rozdělení Přílohou „K“.

Tedy zvážení, zda pojedu stejný typ vozu v periodě kde využívám volnější předpisy např. sk.4 v periodě „I“ (a tedy mnohdy i dostupnější „volné“ díly), nebo pojedu v periodě „J1“ s předpisy sk.B (s velkým omezením volnosti úprav, ale s více homologovanými speciálními díly), je složitým rozhodnutím, které ale dokáže případně snížit rozpočet, nebo zlepšit konkurenceschopnost vozu.

Bohužel, mnohdy dobře míněné rady různých „poradců“ Vás mohou zavést do slepé uličky ve specifikaci daného vozu pro danou periodu a tím následně vést třeba k nižší konkurenceschopnosti vozu ve skupině a třídě ve které bude vůz používán.

Zde je výhodné využít Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript k technickým dotazům na povolené úpravy a poradenství k homologačním listům před jejich vlastním objednáním.

 

Pozn.: Pro některé vozy ze starších period (před rokem 1959) nemusí existovat homologační listy, přesto jsou dle předpisů FIA použitelné jako HSA.

 

Sportovní předpisy vs. perioda - příloha „K“ umožňuje zařazování i velmi „mladých“ vozů (až do dvou roků před aktuálním rokem v periodě „Z“) do jednotlivých period, ale pozor, již pro tyto vozy nevypisuje skupiny a třídy ve svých šampionátech a stejně to dělají i národní autokluby.

Většina disciplín ve FIA šampionátech končí periodou J2 a v dohledné době se neočekává uvolnění pro další periodu (stav 2018).

Národní autokluby mohou ovšem vypsat mistrovství i pro mladší vozy, příkladem je domácí „Kategorie 5 - období "96"“ pro vozy homologované v období 1991-1996 v MČR HA v rallye (stav 2018).

Kontrola sportovní použitelnosti vozu je tedy jedním z důležitých prvních kroků při výběru vozidla.


Upozornění:

Dokumenty, jako dobové „Přílohy J“ a nebo „Sportovní kalendáře FIA“ nejsou všechny snadno dostupné z důvodů nearchivování dokumentů národními automotokluby nebo přímo FIA. Tudíž nejsou dosažitelné pro všechny jednotlivé roky jejich vydání. Dostupné homologační listy a Sportovní přílohy jsou přímo v officiální databázi FIA. viz http://historicdb.fia.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 2011-2022
Jakýkoliv návrh na zlepšení nebo rozšíření stránek, prosím posílejte na info@prohistoric.cz, Budeme rádi za Vaše názory!
Počet zobrazení článků : 397101