3.3 Specifikace období

3.3.1 Specifikací období se rozumí konfigurace modelu, u kterého bylo ke spokojenosti FIA nebo sportovních komisařů prokázáno, že existoval v období, do které byl klasifikací zařazen.

3.3.2 Jakákoli změna specifikace období vozu je zakázána, pokud není výslovně povolena ustanoveními těchto předpisů pro danou skupinu vozu nebo prohlášením zveřejněným v Oficiálním bulletinu FIA týkajícím se specifického modelu vozu nebo specifických dílů nebo pokud je stanovena článkem 5 (Bezpečnost).

3.3.3 Díly nahrazující díly původně dodané výrobcem vozu mohou být použity pouze tehdy, pokud bylo prokázáno, že byly v daném období povoleny přílohou J a/nebo homologačním listem použitelným pro příslušný vůz a že byly použity pro tento speciální vůz při soutěži zapsané do mezinárodního kalendáře FIA v daném období. Svobody poskytnuté v období přílohou J neznamenají, že v současnosti je svoboda naprostá, ale že jsou akceptovány změny a/nebo díly skutečně použité v období na zvláštním modelu značky v důsledku těchto svobod z daného období.

3.3.4 Období, díly a náhradní díly, stejně jako příslušná rozšíření homologačního listu budou specifikovány na PTH/HTP tohoto zvláštního vozu.

3.3.5 Kromě povolení uvedeného v těchto předpisech musí mít jakákoli část vozu rozměry identické s rozměry původní části a musí o tom být podán důkaz.

3.3.6 Použitá technologie, a pro vozy s homologačním listem použitá rozšíření, musí být kompatibilní s příslušným obdobím.

3.3.7 Pro homologované vozy jsou platné pouze původní homologační dokumenty FIA, včetně rozšíření a variací, jak byly homologovány během příslušného období. Pravidla přílohy J pro dané období jsou rovněž platná, pokud pokrývají specifikaci používanou v období, jak je uvedeno v článku 3.3.8 pro vozy, které nejsou homologované.

Všechny vozy období J1 musí rovněž odpovídat Příloze XI Přílohy K.

3.3.8 Pro nehomologované vozy mohou být přijaty následující důkazy (uvedené v pořadí priority) pro určení klasifikace období:

  • a) Specifikace výrobce obsažené v některém z následujících dokumentů: reklamní prospekty, příručka výrobce, příručka výrobní dílny, seznam náhradních dílů výrobce, magazíny o automobilových zkouškách, zveřejnění všech dokumentů musí pocházet z příslušného období.
  • b) Důkaz, že specifikace výrobce byla změněna pro soutěžícího během mezinárodní soutěže: jakýkoli doklad, obrázek, náčrtek nebo specifikace výrobce z daného období (specifikace zveřejněné v dobových časopisech a periodikách musí pocházet nejméně ze dvou zdrojů).
  • c) Zprávy uznávaných odborníků, kteří vozy prohlédli.
  • d) Nejmenší hodnotu mají, ale určitá pozornost je jim věnována při každé žádosti, knihy a novinové články napsané mimo dané období renomovanými autory. Dopisy napsané výrobci, mechaniky, inženýry, návrháři, jezdci a členy tehdejších týmů jsou brány v úvahu pro specifický vůz.
  • e) Všechny výše uvedené důkazy se musí vztahovat k příslušnému modelu.
 


Copyright 2011-2022
Jakýkoliv návrh na zlepšení nebo rozšíření stránek, prosím posílejte na info@prohistoric.cz, Budeme rádi za Vaše názory!
Počet zobrazení článků : 395201